1


+چه سخت بود پاک کردن 76 تا پست و خاطرات تقریبا دوسال!!!

+حسابی گرد و خاک گرفته اینجارو... هرازگاهی میومدم کامنتای جدید رو میخوندم...

+احتمالا گاهی بیام و بنویسم...کم...حتی در حد مینیمال!!

+اوضاع و احوالم خوبه...شکر

+میام...

/ 0 نظر / 27 بازدید